BẢNG GIÁ KIỀM SAPHIA

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI KIỀM SAPHIA 

BANG GIA TRANG 1

 

BANG GIA TRANG 2

BANG GIA TRANG 3

 

KIEM SA PHIA PHOI HOP CUNG PHOI HOP VIEN Y DUOC HOC TO CHUC NGHIEN CUU SAN PHAM MOI

 

 

TONG DAI HO TRO VE BENH LY va Ban hang

Kiềm Saphia là công ty nghiên cứu và sản xuất thuốc/thực phẩm chức năng và các hợp chất thiên nhiên đi từ Kiềm Sinh Học Hoạt Hóa 100% Thảo Dược.

Ngoài ứng dụng trong ngành dược phẩm, Kiềm Saphia được ứng dụng làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, chất diệt khuẩn sinh học, bảo quản thực phẩm…… an toàn 100%.

 

NU CUOI VIET 1

bảng giá

bảng giá

BẢNG GIÁ KIỀM SAPHIA